Τ.Κ. - 63100
Δημαρχείο - 23710 22654, 23710 22619
e-mail - poligiros@hal.forthnet.gr
Νομαρχία - 23710 23192, 23710 24152
Αστυνομία - 23710 22237
Τουριστική Αστυνομία - 23710 23496
Γεν. Νοσοκομείο - 23710 22222, 23710 24021-9
Λιμενικός Σταθμός - 23710 51240
Πυροσβεστική - 23710 22673
Μουσείο - 23710 22148